MIDDEN - DELFLAND

Ackerdijkse polder en plassen

De Ackerdijkse polder ligt voor een deel in het Midden-Delfland gebied: van de Schie tot aan de snelweg A13. Bij de gemeentelijk herindeling op 1 januari 2004 is het groene deel hiervan van Delft overgegaan naar de gemeente Midden-Delfland. De gemeente Pijnacker-Nootdorp beheert het deel van de polder aan de andere kant van de A13. Daar ligt ook het natuurgebied de Ackerdijkse plassen, dat in beheer is van de Natuurmonumenten. Gemakshalve wordt dit ook wel eens deel van Midden-Delfland genoemd. 

Noord zuid verbinding naar Ackerdijk

De Kandelaarbrug, een fietsbrug, vormt de noord-zuid verbinding met de rest van het Midden-Delfland gebied. Bovenop de brug krijgt men een prachtig uitzicht op de omliggende polders, de Schie en het plaatsje De Zweth, dat gedeeltelijk tot de gemeente Midden-Delfland behoort. Het grootste deel van de Ackerdijksepolder tussen de Schie en de A13 is in gebruik voor de veeteelt. Hier en daar is enige bedrijvigheid en aan de Rotterdamseweg ligt het gemaal van de Ackerdijksepolder. Het geluid van de snelweg is vrijwel altijd duidelijk aanwezig. Het fietspad leidt van de brug, en evenwijdig aan de Berkelse Zweth, regelrecht naar een tunnel onder de snelweg. Om bij de Ackerdijkse plassen te komen moet eerst een stukje langs de snelweg worden gereden.  

 

Kandelaarbrug over de Schie
Kandelaarbrug over de Schie

Hoeve Ackerdijk
Hoeve Ackerdijk met de lange laan naar de Rotterdamseweg

De plassen en de natuur

De Ackerdijkseweg leidt naar een klein buurtschap en loopt verder langs de plassen, die grotendeels aan het oog onttrokken blijven door bomen en struiken. Met behulp van het internet gereedschap Google Maps krijgt men een goed beeld van de uitgestrektheid van de plassen. Natuurmonumenten beschrijft het gebied als volgt: "De Ackerdijkse Plassen is één van de belangrijkste vogelgebieden van Nederland. Naast de 115 soorten broedvogels, worden de plassen jaarlijks bezocht door zo’n tachtig soorten doortrekkers en winter- of dwaalgasten, zoals grauwe fitis, kortteenleeuwerik, velduil, dwergarend, schreeuwarend kwak en visarend. In het gebied broeden schuwe vogels als de roerdomp en de ijsvogel. Op de plassen dobberen kuifeenden en slobeenden en ‘s winters maar liefst 16.000 smienten. Ook brengt de aalscholverkolonie hier elk jaar weer jongen ter wereld."

Konikpaarden bij de Ackerdijkse plassen

Het weidegebied ten oosten van de plassen is teruggeven aan de natuur en de weidevogels, zoals Grutto en Tureluur. Voor het beheer van het gebied, het kort houden van het gras, bewonen al jaren Konikspaarden het gebied, het hele jaar door. 
In januari 2008 deelde Natuurmonumenten mee dat zij dit gebied anders wil gaan beheren. Omdat de paarden de bodem teveel vertrappen wordt het grasland minder aantrekkelijk als broedgebied voor de weidevogels. De paarden zullen elders in Europa worden uitgezet. Voortaan zullen koeien op het grasland grazen, die minder schade aanrichten.

Vogelaars

Een vogelkijkhut aan de voorste plas, gebouwd van een container, en een uitkijktoren over het weidegebied bieden de vogelaar alle mogelijkheden om de verrichtingen van de vogels op afstand te bestuderen. Het gebied is verder niet toegankelijk, behalve bij de excursies die Natuurmonumenten daar af en toe organiseert.

Vogelkijkhut bij de Ackerdijkse plassen

Recreatie

Het gebied in en rond de Ackerdijkse plassen is een mooi fiets- en wandelgebied langs veel natuur, met vergezichten over de weilanden en met verrassende cultuurhistorische elementen, zoals watergangen en dijken, de watermolen De Valk uit 1772 en de lintbebouwing van Oude Leede. Door het weidegebied tussen Schie en A13 is een polderwandeling uitgezet, die voor een deel over boerenland leidt. Dit deel van Midden-Delfland ligt weliswaar wat geïsoleerd van de rest, maar is een bezoekje meer dan waard. Diverse maneges, waaronder manege De Prinsenstad, zijn in het gebied aanwezig.

Windwatermolen de Valk
Windwatermolen de Valk

Gemaal Ackerdijksepolder
Gemaal Ackerdijksepolder


De Ackerdijkse plassen met rechts boven (noord oost) het weidegebied waar de Konikpaarden liepen. Google Maps

24 december 2013