MIDDEN - DELFLAND

De kern Den Hoorn

RKKerk.jpg (15405 bytes)
De RK-kerk langs de weg naar Delft en de fietsbrug "de 
Bolle Kickert" over de Hoornse vaart.

Den Hoorn ligt op het kruispunt van de wegen naar Delft, Rijswijk, De Lier en de woonkern Schipluiden. De Hoornse brug is jarenlang een druk verkeersknooppunt geweest. Nu de snelweg A4 is verlengd, is het daar aanmerkelijk rustiger geworden. Verdere plannen moeten zorgen voor een betere verbinding van het Westland / De Lier naar Delft via de Reinier de Graafweg.

Den Hoorn, de grootste woonkern van de gemeente Schipluiden, is volop in ontwikkeling. Gemeten vanaf 1991 moeten er in 2005 zo'n 1200 woningen op diverse plaatsen gebouwd zijn. 

De wijken Voordijkshoorn en Oude veiling zijn al even klaar. De ontwikkeling in de Harnaschpolder speelt een belangrijke rol. Een deel van de geplande nieuwbouw is klaar (2009), maar een groot deel van de polder is nog in ontwikkeling voor woningbouw en bedrijventerreinen. De aanleg van de AWZI (AfvalWaterZuiveringsInstallatie) in het noorden van de polder heeft voor grote veranderingen gezorgd. De glastuinbouw is inmiddels volledig verdwenen in deze polder. 

Grenzend aan Delft vormt Den Hoorn een overgangsgebied tussen het stedelijke van de stad Delft en het landschappelijke van Midden-Delfland. Bij de invulling van de diverse woningbouwprojecten is hier duidelijk op ingespeeld. De "stadse kant" heeft een meer stads karakter.

HoogBouw.jpg (9563 bytes)
De hoogbouw van het plan "de Oude veiling".

HuizenVoordijkshoorn.jpg (12026 bytes) OudeVeiling.jpg (7843 bytes)
In de opvallend ruime nieuwe wijken, waar Delft een 
beetje jaloers op is, staat een variatie aan 
moderne woningen.

24 december 2013