MIDDEN - DELFLAND

Ontwikkeling Harnaschpolder

1 juni 1999. In juni 1999 werd huis-aan-huis een aflevering van "Den Hoorn Nieuws" bij de inwoners van de gemeente Schipluiden bezorgd. Hierin worden de plannen voor Den Hoorn en met name de Harnaschpolder weergegeven. Een schets van deze plannen is hier onder afgebeeld.

plan2000.jpg (64940 bytes)

De gemeente wil een eigen aanpak voor de 650 woningen in Look-West (links van het midden), een nieuw bedrijventerrein, groen en een goede infra-structuur. Deze voorwaarden stelde de gemeente aan het rijk en de provincie voor de bouw van de afvalwateringsinstallatie (AWZI). Een belangrijk doel is de versterking van de kern Den Hoorn en een goede inpassing van de AWZI in het gebied (op de tekening rechts-boven). Op 22 december 1997 tekende burgemeester Van Bijsterveldt namens de gemeente Schipluiden een overeenkomst voor de plaatsing van de AWZI.

Een luchtfoto van de Harnaschpolder anno 1999 laat duidelijk zien dat de polder grotendeels in gebruik was door de glastuinbouw. De weg van links-onder naar rechts-boven is de Dijkshoornseweg. Links-boven is een klein stukje van de snelweg A4 te zien.

Harnaschpolder1999.jpg (79381 bytes)

Inmiddels is, nu in 2004, de aanleg van de AWZI in volle gang en zijn de eerste woningen van het plan Look-West opgeleverd. Met de start van de nieuwe gemeente Midden-Delfland is ook een deel van de Harnaschpolder overgegaan naar de gemeente Delft. De invulling van het geplande bedrijventerrein (samen met Delft en Den Haag) kost de gemeente en het bedrijvenschap wel veel hoofdbrekens.

Bronnen:
  • Den Hoorn Nieuws - 1 juni 1999
  • Delft op Zondag - 11 juli 1999
  •  "Ontwerp-bestemmingsplan Kerkpolder-Oost" -  26 september 2001.
  • Woningbouwplan Look-West - november 2002.
  • Metamorfose van Den Hoorn - November 2003.
  • Start aanleg sportpark in de Kerkpolder - juli 2003.