MIDDEN - DELFLAND

De kern Schipluiden

Schipluiden is één van de twee gemeenten die op 1 januari 2004 de nieuwe gemeente Midden-Delfland vormde. De gemeente Schipluiden, van vóór 2004 was in de loop der tijd samengesteld uit gebieden van een aantal heerlijkheden: Dorp, Sint Maartensrecht, 't Woudt, Groeneveld, Hof van Delft, Hodenpijl en Zouteveen. Deze gebieden hadden vroeger een eigen bestuur bestaande Schout en Schepenen om de civiele zaken te regelen. De namen van deze heerlijkheden leven nog voort in de huidige tijd. Meer informatie...

Schipluiden is in aantal inwoners de kleinste van de drie woonkern van de gemeente Midden-Delfland. De toenmalige bewoners hielden zich voornamelijk bezig met veeteelt een landbouw (Delfland's boter was zeer beroemd). Ook de scheepvaart is een belangrijke bron van inkomsten geweest (alle vervoer ging toen over water). 

Het kasteel Keenenburg (liggend in de heerlijkheid Sint Maartensrecht) bepaalde lange tijd het gezicht van de dorpskern.


Dorpsstraat met de eeuwen-oude Hervormde Kerk


De Valbrug is het centrum van Schipluiden

Tot ver in de 20ste eeuw bestond het dorp Schipluiden eigenlijk uit twee straten: De Dorpsstraat, langs het water de Gaag, en daar dwars op, over de Valbrug, de Keenenburgweg richting heerlijkheid Zouteveen. Geleidelijk aan heeft Schipluiden haar huidige vorm gekregen met een reeks woningbouwprojecten die met tussenpozen zijn uitgevoerd. Kort na de oorlog is de omgeving van de Burgemeester Musquetiersingel bebouwd. Daarna, in de zestiger jaren, de "bomenbuurt". In de zeventiger jaren de wijk Bijsterveld en de tachtigerjaren de wijk Rozemarijn.

Tenslotte, is de wijk Keenenburg in de negentiger jaren gebouwd. Het nieuwbouwproject "Korpershoek" (op de voormalige voetbalvelden is in 2003 in gebruik genomen. Kleine uitbreidingen in de wijk Keenenburg volgden.

Langs de Dorpsstraat, Vlaardingsekade en Keenenburgweg is nog een groot aantal authentieke woningen en gebouwen te bewonderen. Een aantal hiervan staat op de landelijke of gemeentelijke monumentenlijst. Je kunt een korte wandeling langs deze objecten is beschreven in een folder die onder andere verkrijgbaar is bij het Museum Het Tramstation: de wandeling Historisch Schipluiden (HVOS)


De smalle Vlaardingsekade


Het oude Raadhuis

Na de vergroting van Schipluiden in 1921, door bijvoeging van delen van de gemeente Hof van Delft, werd het raadhuis aan de Dorpsstraat te klein. De plaats aan het H.K. Pootplein werd uitgekozen voor het nieuwe gemeentehuis, ondanks dat dit toen "ver" buiten de dorpskern lag. De bouw begon in 1928 en in februari 1929 opende burgemeester van Gent het gebouw. 

Tot 1990 is het als zodanig in gebruik geweest. Tijdens Koninginnedag en aankomst van Sinterklaas staat het gebouw ook nu nog in het middelpunt. De trouwzaal is in de oude staat gehouden en wordt regelmatig gebruikt. Het overige deel van het gebouw is nu bedrijfsruimte.

Vanaf 1990 stond het gemeentehuis aan de Keenburgweg nummer 55, iets meer richting Vlaardingen ten opzichte van het oude gemeentehuis. Oorspronkelijk was hier de dienst Openbare Nutsbedrijven gevestigd (1978-1988). De architect kreeg de opdracht er een representatief gemeentehuis van te maken. Op 12 september 1990 kon het vernieuwde gebouw in gebruik genomen worden. 

 


Inmiddels gesloopt; er komen woningen

Gemeentehuis Midden-Delfland
Het huidige gemeentehuis van Midden-Delfland

Na de vorming van de fusiegemeente Midden-Delfland werd besloten een nieuw gemeentehuis te bouwen in Schipluiden nabij de provinciale weg die de drie dorpskernen Den Hoorn, Schipluiden en Maasland verbindt. Her architectenbureau INBO ontwierp een  opvallend en energieneutral gebouw dat op een bijzondere wijze met riet bekapt is. Op 7 januari 2013 werd het nieuwe gemeentehuis feestelijk geopend door prinses Margriet en de IJskoningin.
Even buiten het dorp staat molen Korpershoek met op de achtergrond de "Trambrug", nu fietsbrug, over de Vlaardingsevaart. Al vóór 1541 heeft op deze plaats een molen gestaan. Omstreeks 1625 werd deze vervangen. Helaas brandde deze tot de grond toe af in 1945. De huidige molen is voor een deel afkomstig uit Leimuiden en is in 1951 in dienst genomen. De molen draait nog vaak zijn rondjes.

Een spoorlijn verbond Delft met het Westland. Eind 19e eeuw legde de Westlandsche Stoomtram Maatschappij (WSM) een groot aantal tramlijnen aan die de meeste Westlandse dorpen met elkaar en met Delft en Den Haag verbonden. Het Tramstation, gebouwd in 1912, is nu het Museum Tramstation


Molen Korpershoek met de "Trambrug" op de achtergrond

24 december 2013