MIDDEN - DELFLAND

't Woudt in de winter

29 januari 1999. Het is een kille wintermorgen in de laatste dagen van januari 1999. De bewoners van het kleine kerkdorpje 't Woudt zijn al wakker. Slechts hier en daar zijn de ramen van de woningen verlicht. Een enkeling trotseert de kou om het wintergezicht te bekijken en fotograferen.

Dit beschermd dorpsaanzicht is elk seizoen zeker de moeite waard om te bezoeken. Gelukkig komt niet iedereen op dat idee! 

Overzicht.jpg (11964 bytes)
't Woudt is de kleinste woonkern van de gemeente Schipluiden. Liggend naast de Woudseweg tussen Den Hoorn en de Lier is dit kerkdorpje een kleine, hoofdzakelijk agrarische gemeenschap.Het bestond in ieder geval al in 1277, zo vertelt een officieel stuk. In dit stuk geeft Floris V de parochianen van 't Woudt het belangrijke voorrecht een eigen pastoor voor te dragen.
Naast de kerk bestond 't Woudt in 1561 uit twee boerderijen, negen kleine huisjes en de kosterswoning. Het tegenwoordige patroon van de bebouwing is maar nauwelijks veranderd. De kern 't Woudt ligt te midden van een veeweidegebied, met slecht een één-auto-brede toegangsweg die eindigt bij de kerk. Deze kerk is tevens het oudste gebouw in de gemeente Schipluiden. Het fietspad vanuit Wateringen loopt door dit gebied, langs het dorp.
De kerktoren van 't Woudt is het oudst bewaarde bouwwerk van de gemeente Schipluiden. Het onderste deel van de toren bestaat uit zware kloostermoppen en komt wellicht nog uit de tijd van de stichting, ca. 1277.
Het oorspronkelijke kerkje was niet veel breder dan de huidige toren. Het huidige schip werd ca. 1500 gebouwd en omsluit de toren aan drie kanten. Dit gebouw werd in de periode 1957-1959 voor het laatst gerestaureerd. De kerk is tegenwoordig eigendom van de hervormde gemeente. KerkGroothoek.jpg (20724 bytes)
Hofwoning.jpg (22860 bytes) Een ander prominent aanwezig gebouw is de boerderij, die de hofwoning wordt genoemd.Vanaf het eind van de twaalfde eeuw is het gebied bij de huidige boerderij bebouwd geweest. De boerderij stamt uit de laat-zestiende eeuw.
In 't Woudt staat nog een ouderwetse druivenmuur. Van deze muren stonden er vroeger, toen de glastuinbouw nog in de kinderschoenen stond, veel in het Westland. Beschut tegen de westenwinden werd hier met succes de druiventeelt beoefend.
De muur is in april 2000 na restauratie weer in volle glorie te bewonderen. 
Druivenmuur.jpg (11366 bytes)

't Woudt en omgeving staat sinds 1970 als beschermd dorpsgezicht op de Rijksmonumentenlijst.

Bronnen:
  • Gemeentegids Schipluiden 1997/1998.
  • Monumenten en historische merkwaardigheden, een uitgave van de historische vereniging Oud-Schipluiden.