MIDDEN - DELFLAND

De Zuidbuurt

18 juni 2005. Tussen de spoorlijn Maasluis - Vlaardingen en de snelweg A20 ligt de Zuidbuurt, ten zuiden van Maasland en in het zuiden van het Midden-Delflandgebied. De smalle polderweg op de dijk verbindt Maasland met Vlaardingen en begrenst de Aalkeetbinnenpolder (zuid) en Aalkeetbuitenpolder. Eeuwenlang liep er vee op de veengrond. De boerderijen liggen op een door het land slingerende kleibaan. Van de ongeveer 40 boerenbedrijven en 10 glastuinders die in ca. 1970 actief waren, zijn er maar weinig over. Melk wordt nog maar bij een enkele boerderij opgehaald en de meeste tuinders zijn verdwenen. 

Reconstructie Midden-Delfland

In de reconstructie van het Midden-Delfland gebied was een groot deel van het Zuidbuurt gebied bestemd voor recreatie. Veel boerderijen kregen nieuwe bewoners en nieuwe bestemmingen. Een deel van de weilanden werd met bomen beplant en een groot aantal paden werd aangelegd voor fietsers en wandelaars. Met de aanleg van de Krabbeplas in de jaren zeventig werd voorzien in gevarieerde watersportvoorzieningen. De surfplas, het strand en zonneweiden worden druk gebruikt. De voormalige boerderij Schinkelshoek heet nu Park Schinkelhoek en fungeert als clubgebouw van de golfclub Freegolf.

Nieuwe natuur

De metamorfose van de Zuidbuurt heeft tot gevolg gehad dat ook de natuur, flora en fauna, flink veranderd is. De nieuwe bossen, het struikgewas en de grote 

plas trekken ook andere vogels aan. Het aantal  plantensoorten in het gebied is toegenomen. Positief is dat het gebied aan de andere kant van de spoorlijn, het Lickebaertbos en de Rietputten, behouden blijven voor de natuur. Samen met langgerekte het Oeverbos langs de Nieuwe Waterweg is ook dit gebied interessant voor de natuurwaarden en recreatie.

De Krabbeplas bij Vlaardingen
De Krabbeplas bij Vlaardingen

Golfclub Freegolf
Golfclub Freegolf

Zuidbuurtvereniging

In de Zuidbuurt en de Kortebuurt wonen zo'n 85 gezinnen. Zij zijn vrijwel allemaal lid van de in 1998 opgerichte Zuidbuurtvereniging die o.a. zorgt voor de nodige onderlinge contacten. De jaarlijkse barbecue, Nieuwjaarsreceptie en vergaderingen verstevigen de band. Tijdens de jaarlijkse Midden-Delfland Dag in juni worden door de bewoners veel activiteiten georganiseerd die veel publiek trekken. 

Fietsen door de Zuidbuurt en genieten!
Fietsen door de Zuidbuurt en genieten!