MIDDEN - DELFLAND

De A4 door Midden-Delfland wordt aangelegd!

Sinds 1998 heeft Schipluiden al een klein stukje snelweg A4 op haar grondgebied: De A4 vanaf Rijswijk tot aan de afslag bij Delft Zuid. Minstens vijf kunstwerken waren er nodig, waaronder het Gaagaquaduct. Het stukje van zeven kilometer tot aan Schiedam (en Vlaardingen) en de Beneluxtunnel (die in 2002 verdubbeld is in capaciteit) blijft onderwerp van vele discussies. Dit stuk A4, dat dwars door het groene Midden-Delfland snijdt, werd eind 2015 opengesteld. Een groot afvalwaterprobleem is er nog wel.

En zo gebeurde het...

  • Wanneer? De verbrede Beneluxtunnel is klaar. De verlenging door Midden-Delfland kan daarna nog wel eens drie tot vijf jaar op zich laten wachten, volgens de politiek. Tot die tijd zijn o.a. de gemeenten Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen bezig met spitsverkeer-werende maatregelen. In april 2000 gaf een commissie van provincie, gemeenten en bedrijfsleven aan dat de A4 voorrang zou moeten krijgen....
  • Hoe? De natuur- en milieuorganisaties willen de weg onder de grond (een tunnelbak met dak). Te duur? Dan zou toch tenminste de weg half verdiept moeten worden aangelegd om zoveel mogelijk geluidsoverlast te weren en de weg voldoende te "verstoppen" om zo het landschap een groen gezicht te laten houden. 
  • Wie gaat het betalen? Dit is niet erg duidelijk. De regering ziet een belangrijke taak voor het bedrijfsleven: een tolweg.
  • Gedeputeerde Marnix Norder bracht alle partijen bijeen en presenteerde in oktober 2001 het "Plan Norder" uit met de titel: "Kansen benutten, impasses doorbreken". Sindsdien is er veel gepraat en geschreven (zie ook boven). De Tweede Kamer voegde een tweede alternatief toe: de verlengde veilingroute. Op 21 maart 2004 werd de 'Startnotitie A4 Delft-Schiedam' gepubliceerd waar in beide te onderzoeken alternatieven staan beschreven.
In het jaar 2000 werden op diverse plaatsen "natuurlijke" schilderijen geplaatst  om aan te geven hoe mooi het gebied is. Hier een gezicht vanaf Schipluiden (bij de nieuwe sportcomplex Keenenburg), richting de hoogbouw van Rotterdam. Midden-Delfland wordt ook wel eens de "binnentuin"van de randstad genoemd.

De schilderijen zijn inmiddels weer verdwenen (op deze plaats is inmiddels de Golfbaan Delfland verschenen).

Nieuws items over de A4 sinds 1999

Datum   bron
2016 Samenvatting van het A4 nieuws in 2016. diverse
2015 Samenvatting van het A4 nieuws in 2015. diverse
2014 Samenvatting van het A4 nieuws in 2014. diverse
2013 Samenvatting van het A4 nieuws in 2013. diverse
2012 Samenvatting van het A4 nieuws in 2012. diverse
2011 Samenvatting van het A4 nieuws in 2011. diverse
2010 Samenvatting van het A4 nieuws in 2010. diverse
2009 Samenvatting van het A4 nieuws in 2009. diverse
2008 Samenvatting van het A4 nieuws in 2008. diverse
2007 Samenvatting van het A4 nieuws in 2007. diverse
2006 Samenvatting van het A4 nieuws in 2006. diverse
2005 Samenvatting van het A4 nieuws in 2005. diverse
2004 Samenvatting van het A4 nieuws in 2004. diverse
21 maart 2004 Inspraak Startnotitie A4 Delft-Schiedam. Tot en met 16 april kan men inspreken over de startnotitie voor de aanleg van de A4. Lees meer... VenW
2003 Samenvatting van het A4 nieuws in 2003. diverse
December 2003 Na een periode van betrekkelijke rust is de A4 weer vóórpagina nieuws in Nederland en Zuid-Holland. Lees meer... Diverse
26 april 2002 Aanleg A4 vertraagd. Door de verwerping van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan van minister Netelenbos door de Tweede Kamer is de aanleg van deze paar kilometer tijdelijk uitgesteld. De VVD vond de financiële onderbouwing onvoldoende. Na de verkiezingen en vorming van een nieuw kabinet zal duidelijk worden of en hoe snel de A4 verlenging er zal komen. Delftse Post
4 december 2001 Minister Netelenbos stelt dat het deel A4 snelweg tussen Schipluiden en Vlaardingen/Schiedam moet worden aangelegd volgens het plan Norder. Het plan voor aanleg bevat tevens een kwaliteitsprogramma voor de omliggende gebieden. De minister vindt dat de financiering door alle betrokken partijen moeten worden verwezenlijkt. De uitvoering van het kwaliteitsprogramma houdt in dat uitbreiding van de woningbouw in het Midden-Delflandgebied is gestopt en dat dit gebied een 'regionaal park' wordt. De Tweede Kamer is nu aan de beurt om het voorstel goed te keuren. Delftsche Courant
September / oktober 2001 Provincie achter A4-plan Norder. Bijna dagelijks stond er nieuws te lezen over de aanleg van het stuk A4 tussen Schipluiden en Vlaardingen. Op 18 oktober mocht provincie bestuurder Norder zijn plan aanbieden aan minister Netelenbos en de Tweede Kamer. De omliggende gemeenten, zoals Delft en Schipluiden, gaan akkoord met het plan. Het plan houdt in grote lijnen een half verdiepte weg in (ca. één meter beneden maaiveld) met erlangs een verhoging. De Zuid-Hollandse Milieufederatie wil echter een ondiep tunnel, die alleen voor personen auto's gebruikt zal worden. De prijs hiervan zal vergelijkbaar zijn aan het plan van Norder.  Diversen
2 oktober 2000 Provincie wil Plan Norder over negen maanden presenteren. Dit plan voor de zeven kilometer snelweg A4 dwars door Midden-Delfland is door Marnix Norder uitgewerkt. In de afgelopen maanden werd dit begroet als een goede oplossing. Minister Netelenbos heeft hem aangewezen als voorman van  het "Bestuurlijk Beraad A4 Midden-Delfland". Hierin zijn vertegenwoordigd de stadsgewesten Haaglanden en Rotterdam en de betrokken gemeenten Schipluiden, Delft, Maasland. Deze stuurgroep moet over negen maanden een volledig plan presenteren. Norder wil ook overleg hebben met de protestorganisaties zoals "Stop Rijksweg 19/A4".  Delftsche Courant
25 september 2000 Toch rijksgeld voor A4. Minister Netelenbos stelt 250 miljoen gulden beschikbaar als een private aanleg niet haalbaar is. Dit bedrag moet wel gebruikt worden voor de goede inpassing in de omgeving. Delftsche Courant
31 mei 2000 De PVDA Fractie in de tweede kamer verzet zich niet langer tegen de aanleg van het stuk A4 door Midden-Delfland. Wel eist de fractie dat de weg verdiept wordt aangelegd. Bij Vlaardingen moet hij overkapt worden. Delftsche Courant
12 april 2000 Actievoerders van Milieudefensie zijn zojuist samen met lokale actiegroepen begonnen het asfalt te verwijderen van een voorbarig stuk snelweg bij Delft. Op de plaats van het weggebroken asfalt komt gras te liggen: daarmee trekken de actievoerders de groene grens voor het behoud van open, groene ruimte in Nederland.  
5 april 2000 Geef voorrang aan aanleg A4 (tussen Schipluiden en Vlaardingen). Dit adviseert een commissie bestaande afgevaardigden van de provincie, de gemeenten en het bedrijfsleven (voorrang op de aanleg van de treintunnel door Delft). Het rapport over de sociaal-economische problemen in de 'zuidvleugel' geeft de driehoek Den Haag, Maasvlakte, Biesbos voorrang. Ook de groen-blauwe slinger (met bijvoorbeeld Pijnacker) staat ook hoog op de lijst.Een aantal andere projecten, waaronder het nieuwe Westland, zouden op de lange baan moeten worden geschoven Delftsche Courant
10 februari 2000 A4 hoeft niet verdiept. Dit vindt minister Netelenbos. Zoals bekend kunnen bedrijven inschrijven met hun plannen voor de aanleg van dit stuk snelweg.  Delftsche Courant
3 februari 2000 Minister zet aanleg A4 door. Minister Netelenbos van verkeer roept bedrijven op om ideeën aan te dragen voor de aanleg van het stuk A4 tussen Delft-Zuid en de Beneluxtunnel. Dit kan tot 14 april. Dan zullen de ideeën voor een publiek - private samenwerking worden bekeken. Naast de manier van aanleg moet ook de financiering worden aangegeven. Op zijn vroegst zou dan over vijf jaar kunnen worden begonnen met de aanleg. Delftsche Courant
16 juni 1999 De verlenging van de A4 mag doorgaan van het kabinet. De aanleg zal dan worden bekostigd door het bedrijfsleven en zal gedurende 30 jaar tolopbrengsten geven. Het bedrijfsleven en natuurorganisaties willen een verantwoorde en aanvaardbare aanleg. Het idee is om de weg half-verdiept aan te leggen met ernaast een geluidswering. De PVDA fractie in de Tweede Kamer vindt het nog te vroeg en wenst eerst een brede discussie. Het laatste woord is dus nog lang niet gezegd.... Delftsche Courant

03 januari 2016